Geometriske objekt

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


GeoGebra kan bruke mange ulike typer geometriske objekt:

Stiar

Lister av punkt, geometriske stadar og nokre av dei objekta nevnt ovanfor (linjer, kjeglesnitt, boger, polygon, funksjonar, ulikskapar, intervall) vert omtala som stiar. Ein kan definere eit punkt til å tilhøyre ein sti med kommandoen Punkt. Kvart punkt på ein sti har ein stiparameter, som er eit tal mellom 0 og 1. For å finne parameteren, kan du bruke kommandoen StiParameter.

Merk: Ei liste av andre stiar er også ein sti.

Område

Du kan også avgrense punkt til eit område (polygon, kjeglesnitt, boge, ulikskap) med kommandoen PunktI eller verktøyet Tool Point in Region.gif Punkt på objekt.

Merk: Sjå også verktøyet Tool Attach Detach Point.gif Fest / frigjer punkt.
© 2021 International GeoGebra Institute