Punkt på objekt Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

For å lage eit punkt som er låst til eit objekt trykkjer du først på verktøyknappen og so på objektet. Det nye punktet kan verte flytta rundt på objektet ved bruk av verktøyet Tool Move.gif Flytt.

Merk:
  • Dersom du trykkjer på omkrinsen til eit objekt (til dømes på ein sirkel, ei ellipse eller ein mangekant) vil punktet vere låst til omkrinsen.
  • Dersom du vil lage eit punkt inni ein sirkel eller ei ellipse må du fyrst auke fyllingsgraden slik at den er større enn 0.
Merk: Sjå også kommandoane Punkt og PunktI.
© 2021 International GeoGebra Institute