Stråle Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Stråle[ <Punkt A>, <Punkt B> ]
Lagar ein stråle som startar i punkt A og går gjennom punkt B.
Stråle[ <Startpunkt A>, <Retningsvektor v> ]
Lagar ein stråle som startar i A og har v som retningsvektor.
Merk:
  • Når du skal finne skjeringspunkt mellom stråla og andre objekt vil berre skjeringspunkt på sjølve stråla bli tatt med. Dersom du vil ha med skjeringspunkt i forlenginga av stråla må du høgreklikke på stråla, opne Eigenskapar og velje Tillat skjeringar i forlengingane.
  • Sjå også verktøyet Tool Ray through Two Points.gif Stråle gjennom to punkt.
© 2021 International GeoGebra Institute