Nytt punkt Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Trykk i grafikkfeltet der kor du vil lage eit nytt punkt. Koordinatane vert låst når museknappen vert sluppe.

Merk:
  • Dersom du trykkjer på eit linjestykke, ei rett linje, ein mangekant, eit kjeglesnitt, ein funksjon eller ei kurve vert det laga eit punkt på objektet.
  • Dersom du trykkjer på skjeringa mellom to objekt vert skjeringspunktet laga.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute