Midtpunkt eller sentrum Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Trykk på anten eit linjestykke s eller to punkt A og B for å finne midtpunktet på s eller AB. Du kan også velje eit kjeglesnitt (sirkel eller ellipse) for å finne sentrum til kjeglesnittet.

Merk: Sjå også kommandoane Midtpunkt og Sentrum.
© 2021 International GeoGebra Institute