Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Verktøy let deg enkelt lage nye objekt ved å bruke musa. Alle verktøya har samsvarande kommandoar som kan verte brukt for meir kompliserte konstruksjonar.

Konstruksjonsverktøya kan verte aktivert frå verktøylinja. Du kan trykkje på den lille pila i nedre høgre hjørne av eit ikon for å opne ei verktøykasse med liknande verktøy. Du kan også velje frå Verktøymenyen.

Som standard er verktøya ordna i tolv verktøybokser:

Du kan endre på desse verktøyboksane og lagre innstillingane. Sjå Tilpass verktøylinje for detaljar.

Du kan lage eigne verktøy i GeoGebra. Sjå sida Eigne verktøy for detaljar.

I CAS-delen og reknearket kan du bruke henholdsvis CAS-verktøy og verktøy for rekneark.


© 2021 International GeoGebra Institute