Funksjonsanalyse Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Skriv inn den funksjonen du vil undersøke. Vel verktøyet og trykk på anten funksjonsgrafen eller på uttrykket i algebrafeltet.

Du får opp ein dialogboks med to faner:

  • I Intervall-fana kan du spesifisere eit intervall der verktøyet finn minimum, maksimum, nullpunkt, arealet under grafen, gjennomsnittsverdien og lengda. Arealet under grafen vert skravert.
  • I Punkt-fana har du ein verditabell som gjev funksjonsverdiar, verdiar for derivert, andrederivert og krumning. Du kan også få teikna opp punkt, tangent i punkt og krumningssirkel i punkt.

Dersom du endrar ein verdi anten for intervallgrenser eller steglengde må du trykkje Enter for at endringa skal verte registrert.

© 2021 International GeoGebra Institute