Fest / frigjer punkt Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

For å feste eit punkt til ei sti eller eit område vel verktøyet og trykk på eit fritt punkt på stia eller området. Punktet kan fortsatt verte flytta med verktøyet Tool Move.gif Flytt, men kun langs stia eller på området.

For å frigjere eit punkt som er definert på ei sti eller eit område er det berre å velje verktøyet og trykke på punktet.

Merk:
© 2022 International GeoGebra Institute