Midtnormal Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Trykk på anten eit linjestykke/intervall s eller to punkt A og B for å lage midtnormalen på s eller AB.

Merk: Retninga til midtnormalen er ekvivalent med vektoren som er vinkelrett på linjestykket.
Merk: Sjå også kommandoane Midtnormal og Normalvektor.
© 2021 International GeoGebra Institute