Halveringslinje for vinkel Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Halvveringslinja for ein vinkel kan verte bestemt på to måtar med dette verktøyet:

  • Ved å velje tre punkt A, B og C vil vi få halvveringslinja til vinkelen mellom vektorane BA og BC.
  • Ved å velje to ikkje-parallelle linjer l og m vil vi få dei to linjene som halverar vinklane mellom l og m.
Merk: Sjå også kommandoen VinkelHalveringslinje.
© 2021 International GeoGebra Institute