Geometrisk stad Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Vel eit punkt B som avheng av eit anna punkt A. Trykk so på A for å lage kurva for den geometriske staden (lokusen) til punkt B.

Merk: Punkt A må vere eit punkt på eit objekt (til dømes ei linje, eit linjestykke/intervall, sirkel).
Døme:
  • Skriv inn f(x) = x^2 – 2 x – 1 i inntastingsfeltet og trykk Enter.
  • Plasser eit nytt punkt Ax-aksen (sjå verktøyet Tool New Point.gifNytt punkt eller kommandoen Punkt).
  • Lag eit punkt B = (x(A), f'(x(A))) som avheng av A.
  • Vel verktøyet Tool Locus.gif og trykk først på B so på A.
  • Dra punkt A langs x-aksen for å sjå punkt B flytte seg langs kurva.
Merk: Sjå også kommandoen GeometriskStad.
Varsel Varsel: Ein geometrisk stad er udefinert når det avhengige punktet er eit resultat av kommandoen Punkt med to parametrar, eller kommandoen StiParameter.
© 2021 International GeoGebra Institute