FyllKolonne Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
FyllKolonne[ <Kolonne>, <Liste L> ]
Kopierer verdiane frå L til dei første cellene i den gjevne kolonna i reknearket. Dei resulterande cellene er frie objekt og er dermed uavhengige av lista.
Merk: Kolonnene i reknearket vert kalla A, B,... Denne kommandoen krev imidlertid at du skriv 1 for A, 2 for B og så vidare.


Merk: Sjå også kommandoane FyllRad og FyllCeller.
© 2021 International GeoGebra Institute