FyllCeller Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
FyllCeller[ <Celleområde>, <Objekt> ]
Kopierer verdien/likninga til objektet til det gjevne celleområdet i reknearket. Dei resulterande cellene er frie objekt og er dermed uavhengige av objektet.
Merk: Parameteren Celleområde må verte skrive inn som til dømes: B2:D5.
Merk: Parameteren Objekt kan vere kva som helst; til dømes: 3, TilfeldigMellom[0,10] eller Sirkel[A,B].
FyllCeller[ <Celle>, <Liste> ]
Kopierer verdiane frå lista til dei første cellene til høgre for den gjevne cella i reknearket. Dei resulterande cellene er frie objekt og er dermed uavhengige av lista.
FyllCeller[ <Celle>, <Matrise> ]
Kopierer verdiane frå matrisa til reknearket. Elementet i det øvre venstre hjørnet av matrisa vert plassert i den gjevne cella. Dei resulterande cellene er frie objekt og er dermed uavhengige av matrisa.
Merk: Celler vert skrivne med kolonne og rad; til dømes B2 som er andre kolonne og andre rad.


Merk: Sjå også kommandoane FyllKolonne og FyllRad.
© 2021 International GeoGebra Institute