FyllRad Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
FyllRad[ <Rad>, <Liste> ]
Kopierer verdiane frå L til dei første cellene i den gjevne rada i reknearket. Dei resulterande cellene er frie objekt og er dermed uavhengige av lista.
Merk: Rada vert gjeven ved eit tal; til dømes 1 for første rad og så vidare.


Merk: Sjå også kommandoane FyllKolonne og FyllCeller.
© 2021 International GeoGebra Institute