Celleområde Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Celleområde[ <Startcelle>, <Sluttcelle> ]
Lagar ei liste som inneheld alle celleverdiane i celleområdet.
Døme: Skriv dei følgjande verdiane inn i dei tilsvarande rekneark-cellene: A1 = 1, A2 = 4, A3 = 9. Kommandoen Celleområde[A1, A3] vil då gje lista {1, 4, 9}.
Merk: Det er også mogleg å bruke den kortare syntaksen A1:A3.
© 2021 International GeoGebra Institute