Celle Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Celle[ <Kolonne>, <Rad> ]
Gjev ein kopi av rekneark-cella i den gjevne kolonna og rada.
Døme: Celle[2,1] gjev ein kopi av B1.
Merk:
  • Som standard vil cellene i reknearket vere hjelpeobjekt og kommandoen vil då også returnere hjelpeobjekt.
  • Du må passe på at cellene du referer til ligg tidlegare i kontruksjonsprotokollen enn denne kommandoen.
© 2021 International GeoGebra Institute