Delbrøkoppspalting Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Delbrøkoppspalting[ <Funksjon> ]
Gjev, dersom det er mogleg, delbrøkoppspaltinga til funksjonen. Grafen til funksjonen vert tegna i grafikkfeltet.
Døme:
Delbrøkoppspalting[x^2 / (x^2 - 2x + 1)] gjev 1 + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x^2 - 2x + 1}.

CAS-delen

Delbrøkoppspalting[ <Funksjon> ]
Gjev, dersom det er mogleg, delbrøkoppspaltinga til funksjonen.
Døme:
Delbrøkoppspalting[x^2 / (x^2 - 2x + 1)] gjev 1 + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x^2 - 2x + 1}.
Delbrøkoppspalting[ <Funksjon> , <Variabel> ]
Gjev, dersom det er mogleg, delbrøkoppspaltinga til funksjonen med omsyn på den gjevne variabelen.
Døme:
Delbrøkoppspalting[a^2 / (a^2 - 2a + 1)] gjev 1 + \frac{2}{a - 1} + \frac{1}{a^2 - 2a + 1}.
© 2021 International GeoGebra Institute