ByttTilfeldig Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ByttTilfeldig[ <Liste L> ]
Gjev ei ny liste med dei same elementa, men i tilfeldig rekkefølgje.
Merk:

CAS-delen

ByttTilfeldig[ <Liste> ]
Gjev ei ny liste med dei same elementa, men i tilfeldig rekkefølgje.
Døme:
ByttTilfeldig[{3, 5, 1, 7, 3}] gjev for eksempel {5, 1, 3, 3, 7}.
Døme:
ByttTilfeldig[Følgje[20]] gjev dei første 20 heiltala i tilfeldig rekkefølgje.
© 2021 International GeoGebra Institute