Koeffisientar Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 1. juli 2013 kl. 10:28 av Wallerau (diskusjon | bidrag) (korrekturlest)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Koeffisientar[ <Polynom> ]
Gjev ei liste med alle koeffisientane til polynomet. Lengda på lista er n + 1 der n er graden til polynomet. Elementa vert sortert slik at koeffisienten som høyrer til den høgaste eksponenten kjem først.
Døme:
Koeffisientar[x^3 + 2 x - 3 x^2] gjev {1, -3, 2, 0}.
Koeffisientar[ <Kjeglesnitt> ]
For kjeglesnitt på standardform a\cdot x^2 + b\cdot y^2 + c + d\cdot x\cdot y + e\cdot x + f\cdot y = 0 vil lista \{a, b, c, d, e, f\} verte returnert.
Note Hint: For ei linje på implisitt form l: ax + by + c = 0 er det mogleg å finne koeffisientane ved syntaksen x(l), y(l), z(l).
Døme: l: 3x + 2y - 2 = 0:
x(l) gjev 3,
y(l) gjev 2 og
z(l) gjev -2.


CAS-delen

Koeffisientar[ <Polynom> ]
Gjev ei liste med alle koeffisientane til hovudvariabelen i polynomet. Lengda på lista er n + 1 der n er graden til polynomet. Elementa vert sortert slik at koeffisienten som høyrer til den høgaste eksponenten kjem først.
Koeffisientar[ <Polynom>, <Variabel> ]
Gjev ei liste med alle koeffisientane til polynomet for den gjevne variabelen.
Døme:
  • Koeffisientar[a^3 - 3 a^2 + 3 a, a] gjev {1, -3, 3, 0}
  • Koeffisientar[a^3 - 3 a^2 + 3 a, x] gjev \{a^3 - 3 a^2 + 3 a\}
© 2021 International GeoGebra Institute