ZGjennomsnitt2Test Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ZGjennomsnitt2Test[ <Liste med utvalsdata 1>, <Utvals-standardavvik 1>, <Liste med utvalsdata 2>, <Utvals-standardavvik 2>, <Hale> ]
Gjer ein to-utvals Z-test av differansen mellom to populasjonsgjennomsnitt ved å bruke dei gjevne listene med utvalsdata og utvalsstorleikane.
Hale kan ha følgjande verdiar
  • < betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt < 0
  • > betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt > 0
  • betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt ≠ 0
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {sannsynsverdi, Z-test}.
ZGjennomsnitt2Test[ <Utvalsgjennomsnitt 1>, <Utvals-standardavvik 1>, <Utvalsstorleik 1>, <Utvalsgjennomsnitt 2>, <Utvals-standardavvik 2>, <Utvalsstorleik 2>, <Hale> ]
Gjer ein to-utvals Z-test av differansen mellom to populasjonsgjennomsnitt ved å bruke dei gjevne utvalsgjennomsnitta, utvals-standardavvika og utvalsstorleikane.
Hale kan ha følgjande verdiar
  • < betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt < 0
  • > betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt > 0
  • betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt ≠ 0
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {sannsynsverdi, Z-test}.
Merk: Sjå også kommandoen ZGjennomsnittTest.
© 2021 International GeoGebra Institute