ZGjennomsnittTest Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ZGjennomsnittTest[ <Liste med utvalsdata>, <Utvals-standardavvik>, <Forventa gjennomsnitt>, <Hale> ]
Gjer ein eit-utvals Z-test av eit populasjonsgjennomsnitt ved å bruke den gjevne lista med utvalsdata, utvals-standardavviket og det forventa gjennomsnittet.
Hale kan ha følgjande verdiar
  • < betyr: populasjonsgjennomsnitt < forventa gjennomsnitt
  • > betyr: populasjonsgjennomsnitt > forventa gjennomsnitt
  • betyr: populasjonsgjennomsnitt ≠ forventa gjennomsnitt
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {sannsynsverdi, Z-test}.
ZGjennomsnittTest[ <Utvalsgjennomsnitt>, <Utvals-standardavvik>, <Utvalsstorleik>, <Forventa gjennomsnitt>, <Hale> ]
Gjer ein eit-utvals Z-test av eit populasjonsgjennomsnitt ved å bruke det gjevne utvalsgjennomsnittet, utvals-standardavviket, utvalsstorleiken og det forventa gjennomsnittet.
Hale kan ha følgjande verdiar
  • < betyr: populasjonsgjennomsnitt < forventa gjennomsnitt
  • > betyr: populasjonsgjennomsnitt > forventa gjennomsnitt
  • betyr: populasjonsgjennomsnitt ≠ forventa gjennomsnitt
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {sannsynsverdi, Z-test}.
Merk: Sjå også kommandoen ZGjennomsnitt2Test.
© 2021 International GeoGebra Institute