SigmaXY Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


SigmaXY[ <Liste med punkt> ]
Finn summen av produkta av x- og y-koordinatane til punkta.
Døme: SigmaXY[{(1, 3), (2, 4), (3, 5)}] gjev 26 som er 1\cdot 3+2\cdot 4+3\cdot 5.
SigmaXY[ <Liste med x-koordinatar>, <Liste med y-koordinatar> ]
Finn summen av produkta av x- og y-koordinatane.
Døme: SigmaXY[{1, 2, 3}, {3, 4, 5}] gjev 26 som er 1\cdot 3+2\cdot 4+3\cdot 5.
Merk: Sjå også kommandoane SigmaXX og SigmaYY.
© 2021 International GeoGebra Institute