SigmaXX Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
SigmaXX[ <Liste med punkt> ]
Finn kvadratsummen av x-koordinatane til dei gjevne punkta.
Døme: SigmaXX[{(1, 3), (2, 4), (3, 5)}] gjev 14 som er 12 + 22 + 32.
SigmaXX[ <Liste med tal> ]
Finn kvadratsummen av tala i lista.
Døme: SigmaXX[{1, 2, 3}] gjev 14 som er 12 + 22 + 32.
SigmaXX[ <Liste med tal L>, <Liste med frekvensar F> ]
Finn kvadratsummen av tala i L når talet på kvart element i L er gjeve av det samsvarande elementet i F.
Døme: SigmaXX[{1, 2, 3}, {3, 2, 1}] gjev 20 som er 1^2\cdot 3 + 2^2\cdot 2 + 3^2\cdot 1.
Merk: Sjå også kommandoane SigmaXY og SigmaYY.
© 2021 International GeoGebra Institute