NærastePunkt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


NærastePunkt[ <Sti P>, <Punkt A> ]
Finn det punktet på stia P som er nærast til punktet A.
Merk: For funksjonar vil denne kommandoen gje punktet på grafen til funksjonen som har same x-verdi som A.
© 2021 International GeoGebra Institute