Kryssforhold Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Kryssforhold[ <Punkt A>, <Punkt B>, <Punkt C>, <Punkt D> ]
Gjev kryssforholdet λ til dei fire punkta A, B, C og D. Punkta må vere kolineære, det vil seie at dei ligg på same rett linje.
Merk: Kryssforholdet λ er definert som λ=\frac{Delingsforholdet[B,C,D]}{Delingsforholdet[A,C,D]}.
Merk: Sjå også kommandoen Delingsforhold.
© 2020 International GeoGebra Institute