Delingsforhold Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Delingsforhold[ <Punkt A>, <Punkt B>, <Punkt C> ]
Gjev delingsforholdet λ til tre punkt A, B og C, som ligg på ei rett linje der C = A + λ * AB.
Døme:
A=Punkt[{1,2}]
B=Punkt[{2,2}]
C=Punkt[{-1,2}]
a=Delingsforhold[A, B, C] vil lagre verdien -2 til a sidan C=(1,2) + (-2)*[1,0], der A=(1,2) og AB=[1,0]
© 2021 International GeoGebra Institute