SnijpuntenxAs Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

SnijpuntenxAs( <Veelterm> )
Berekent de snijpunten van de grafiek van een veeltermfunctie met de x‐as.
Voorbeeld:
SnijpuntenxAs(0.1*x^2 - 1.5*x + 5 ) geeft A = (5, 0) en B = (10, 0).
SnijpuntenxAs( <Functie>, <Getal> )
Berekent de snijpunten van de grafiek met de x-as vanuit het gegeven getal als startwaarde voor een numerieke iteratieve methode.
Voorbeeld:
SnijpuntenxAs(0.1*x^2 - 1.5*x + 5, 6 ) geeft A = (5, 0).
SnijpuntenxAs( <Functie>, <Startwaarde>, <Eindwaarde> )
Met a als Start x-waarde en b de Eind x-waarde berekent dit commando een snijpunt van de grafiek met de x-as in the interval [a, b] met een numerieke iteratieve methode.
Voorbeeld:
SnijpuntenxAs(0.1x² - 1.5x + 5, 8, 13) geeft A = (10, 0).

CAS venster

SnijpuntenxAs( <Veelterm> )
Geeft alle wortels van de veelterm.
Voorbeeld:
SnijpuntenxAs(x^3 - 3 * x^2 - 4 * x + 12) geeft {x = 3, x = 2, x = -2}.
Nota:
In het CAS venster, is dit commando slechts een variant van het commando oplossen.
© 2021 International GeoGebra Institute