ComplexeWortels Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

ComplexeWortels( <Veelterm> )
Berekent de complexe wortels van een gegeven veelterm in x. De punten worden getoond in het Tekenvenster.
Voorbeeld:
ComplexeWortels(x^2 + 4) geeft (0 + 2 ί) en (0 - 2 ί)

CAS Venster

ComplexeWortels( <Veelterm> )
Berekent de complexe wortels van een gegeven veelterm in x.
Voorbeeld:
ComplexeWortels(x^2 + 4) geeft (0 + 2 ί) en (0 - 2 ί)
Nota:
Gebruik beter COplossen_Commando.
© 2021 International GeoGebra Institute