Factoren Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Factoren( <Veelterm> )
Geeft een lijst van het type {factor, exponent} zo dat het product van al deze factoren, telkens met de overeenkomende exponent tot macht verheven, gelijk is aan de gegeven veelterm. De factoren zijn in dalende volgorde geordend volgens hun graad.
Voorbeeld:
Factoren(x^8 - 1) geeft {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}}.
Factoren( <Getal> )
Geeft een lijst van lijsten van het type {prieme-getal, exponent} zo dat het product van al deze priemgtallen, telkens met de overeenkomende exponent tot macht verheven, gelijk is aan het gegeven getal. De priemgetallen zijn in stijgende volgorde geordend.
Voorbeeld:
  • Factoren(1024) geeft {{2, 10}}, want 1024 = 2^{10}.
  • Factoren(42) geeft {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}}, want 42 = 2^1・3^1・7^1.
Nota: Zie ook de commando's Priemfactoren en Ontbinden.


CAS Venster

Factoren( <Veelterm> )
Geeft een matrix van het type (factor, exponent) zo dat het product van al deze factoren, telkens met de overeenkomende exponent tot macht verheven, gelijk is aan de gegeven veelterm. De factoren zijn in dalende volgorde geordend volgens hun graad.
Voorbeeld: Factoren(x^8 - 1) geeft \left( \begin{array}{} x - 1 & 1 \\ x +1 & 1 \\x^2 + 1& 1 \\x^4 + 1& 1 \\ \end{array} \right)
Factoren( <Getal> )
Geeft een matrix van het type {priemgetal, exponent} zo dat het product van al deze priemgtallen, telkens met de overeenkomende exponent tot macht verheven, gelijk is aan het gegeven getal. De priemgetallen zijn in stijgende volgorde geordend.
Voorbeeld:
  • Factoren(1024) geeft \left( \begin{array}{} 2 & 10 \\ \end{array} \right) , want 1024 = 2^{10}.
  • Factoren(42) geeft \left( \begin{array}{} 2 & 1 \\ 3 & 1 \\7 & 1 \\ \end{array} \right) , want 42 = 2^1 · 3^1 · 7^1.
Nota: Zie ook de commando's Priemfactoren en Ontbinden.
© 2021 International GeoGebra Institute