Extrema Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Extrema( <Veeltermfuntie> )
Geeft alle extrema van de veeltermfunctie als punten op de grafiek van de functie.
Voorbeeld:
Extrema(x³ + 3x² - 2x + 1) creëert de punten (0.29, 0.70) en (-2.29, 9.30) en toont ze in het Tekenvenster.
Extrema( <Functie>, <Beginwaarde>, <Eindwaarde> )
Berekent numeriek de extrema van de functie over het open interval ] <Beginwaarde>, <Eindwaarde> ].
Voorbeeld:
Extrema((x⁴ - 3x³ - 4x² + 4) / 2, 0, 5) geeft het extremum (2.93, -16.05) in het gegeven interval en toont het in het Tekenvenster.
Nota: De functie moet continu zijn in het interval [ <Beginwaarde>, <Eindwaarde> ], anders kunnen valse extrema nabij discontinuïteiten berekend worden.
© 2021 International GeoGebra Institute