SnijpuntenxAsNum Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

SnijpuntenxAsNum( <Functie>, <Start x-Waarde>, <Eind x-Waarde> )
Berekent de snijpunten van de grafiek van een functie in het gegeven interval. De functie moet continu zijn over het interval. Het numeriek algoritme vindt niet altijd alle nulpunten.
Voorbeeld:
SnijpuntenxAsNum(f, -2, 1) met als functie f(x) = 3x³ + 3x² - x geeft A = (-1.264, 0), B = (0, 0), C = (0.264, 0)
Nota: Zie ook het commando SnijpuntenxAs.
© 2021 International GeoGebra Institute