Eigenschappen dialoogvenster

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken
Accessories dictionary.png
Deze pagina is een deel van de officiële handleiding en kan niet aangepast worden. Graag fouten melden per e-mailKies een versie die kan aangepast worden door gebruikers

In het Eigenschappen dialoogvenster kan je zelf de eigenschappen van objecten wijzigen (b. v. grootte, kleur, opvulling, lijnstijl, lijndikte, zichtbaarheid) of via Javascript of GeoGebra Script acties uitvoeren.

Het Eigenschappen dialoogvenster openen

Je kunt het Eigenschappen dialoogvenster op meerdere manieren openen:

 • Selecteer Menu Properties Gear.png Eigenschappen... in het menu Bewerken.
 • Rechtsklik (Mac OS: Ctrl-klik) op een object en selecteer Menu Properties Gear.png Eigenschappen... in het dialoogvenster.
 • Selecteer Menu Properties Gear.png de knop Eigenschappen in de opmaakwerkbalk' (GeoGebra Web en Tablet Apps).
 • Selecteer het icoon Menu Properties Gear.png Voorkeuren bovenaan rechts in het GeoGebra scherm (GeoGebra Desktop).
 • Selecteer de knop Tool Move.gif Verplaatsen en dubbelklik op een object in het Tekenvenster. Selecteer daarna Eigenschappen... in het dialoogvenster.

Rangschikken van Objecten

In het Eigenschappen dialoogvensters zijn de objecten gerangschikt per type (b. v., punten, rechten, cirkels) in een lijst aan de linkerkant, wat je goed een overzicht geeft van alle gedefinieerde objecten. In deze lijst kan je een of meerdere objecten selecteren om zijn eigenschappen te wijzigen.

Nota: Door te klikken op de titel van een objecttype (b. v. Punt, Rechte) selecteer je meteen alle objecten van dat type en kan je de eigenschappen van alle objecten van het type tegelijk wijzigen.

Objecteigenschappen wijzigen

Je kunt de eigenschappen van geselecteerde objecten aanpassen, gerangschikt in de verschillende tabs van het Eigenschappen dialoogvenster.

 • Basis
 • Tekst
 • Kleur
 • Positie
 • Stijl
 • Algebra
 • Geavanceerd
 • Scripting
Nota: Weke tabs getoond worden, hangt af van het objecttype.

Sluit het Eigenschappen dialoogvenster wanneer je klaar bent met het wijzigen van de eigenschappen van objecten.

© 2020 International GeoGebra Institute