InversCauchy Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
InversCauchy[ <Median m>, <Skala s>, <Sannsynlighet p> ]
Gir tallet t slik at P(X≤t) = p, der X er en Cauchyfordelt stokastisk variabel med parametre m og s.
Merk:
  • Kommandoen finner altså inversen til Cauchyfordelingen sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynligheten p.
  • Sannsynligheten p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Se også kommandoen FordelingCauchy.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute