ГеометрискаПоложба Наредба

Од GeoGebra Manual
Прејди на: содржини, барај
Accessories dictionary.png
Оваа страница е дел од официјалниот прирачник за принтање и pdf. Од структурски причини обични корисници не можат да ја изменат оваа страница. Ако сте пронашле некои грешки ве молиме конаткирајте не.Оди до веризја која може да биде изменета од корисници
ГеометрискаПоложба[ <точка за креирање на геометриската положба Q>, <точка P> ]
Дава геометриската положба на крива на точката Q, која зависи од точката P.
Забелешка: Точка P треба да биде точка на некој објект (на пример права, отсечка, кружница).
ГеометрискаПоложба[ <точка за креирање на геометриската положба Q>, <лизгач t> ]
Дава геометриската положба на крива на точката Q, во зависност од вредностите на лизгачот t.

Геометриска положба е специфичен тип на објект. Тие се појавуваат како помошни објекти. Покрај со давање на наредбата ГеометрискаПоложба, геометриски положби се резултат од наредбите Дискретна Математика Наредби и РешиОДР Наредба. Геометриска положба е патека и може да се користи како параметар во такви наредби како Точка. Нивните своиства зависат од тоа како се пресметани, види на пример. Периметар Наредба и Прво Наредба.

Забелешка: Види и Tool Locus.gif алатка.
Предупредување Предупредување: Геометриска положба е недефинирана ако зависната точка е резултат на Точка Наредба со два параметри, или од ПараметарнаПатеката Наредба.
© 2021 International GeoGebra Institute