VelVerdi Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 17. november 2012 kl. 18:40 av Kstige (diskusjon | bidrag) (Første omsetjing)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VelVerdi[ <Boolsk>, <0|1> ]
Sett verdien til ein boolsk verdi eller ein avkryssingsboks til true dersom andre argument er 1, og til false dersom andre argument er 0.
Døme: Dersom b er ein boolsk verdi vil Velverdi[b, 1] sette b til true.
VelVerdi[ <Objekt A>, <Objekt B> ]
Dersom A er eit fritt objekt eller eit punkt begrensa til ei sti eller ein region vil verdien til A verte sett lik verdien til den noverande verdien til B; det vil seie at A ikkje vil endre verdi dersom verdien til B vert endra seinare.
Døme: La f vere ein funksjon, VelVerdi[f, TilfeldigElement[{cos(x), 3x+2, ln(x)}]] definerer, tilfeldig, f til å vere ein av funksjonane i lista.
VelVerdi[ <Liste L>, <Tal n>, <Objekt B> ]
Sett verdien til element nummer n i L til den noverande verdien til B.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute