Søylediagram Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 2. september 2014 kl. 10:08 av Arve (diskusjon | bidrag) (fjernet unchecked)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Søylediagram[ <Liste med data>, <Liste med frekvensar> ]
Lagar eit søylediagram ved bruk av lista med tal og dei tilhøyrande frekvensane. Søylende har breidde 1.
Døme: :Søylediagram[{10, 11, 12, 13, 14}, {5, 8, 12, 0, 1}] lagar eit søylediagram der første søyle er plassert ved x=10 og har høgde 5, andre søyle er plassert ved x=11 og har høgde 8 osv.
Søylediagram[ <Liste med data>, <Liste med frekvensar>, <Søylebreidde b> ]
Lagar eit søylediagram ved bruk av lista med og tal og dei tilhøyrande frekvensane. Søylene har breidde b.
Døme: :Søylediagram[{10, 11, 12, 13, 14}, {5, 8, 12, 0, 1}, 0.5] lagar eit søylediagram der første søyle er plassert ved x=10 og har høgde 5, andre søyle er plassert ved x=11 og har høgde 8 osv. Søylene har breidde 0,5.
Merk:
Søylediagram[ <Liste med rådata>, <Søylebreidde b> ]
Lagar eit søylediagram frå lista med rådata. Søylene har breidde b.
Døme: :Søylediagram[{1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5}, 1] lagar eit søylediagram der med fire søyler med breidde 0.5. Første søyle er plassert i x=1 og har høgde 3, andre søyle i x=2 og har høgde 5 osv.
Søylediagram[ <Starverdi a>, <Sluttverdi b>, <Liste med høgder> ]
Lagar eit søylediagram over intervallet [a, b]. Talet på søyler er bestemd av talet på elementer i lista som gjev høgda til søylene.
Døme: Søylediagram[10, 20, {1, 2, 3, 4, 5} ] gjev eit søylediagram med fem søyler med dei gjevne høgdene i intervallet [10, 20].
Søylediagram[ <Startverdi a>, <Sluttverdi b>, <Uttrykk>, <Variabel k>, <Frå verdi c>, <Til verdi d> ]
Lagar eit søylediagram over intevallet [a, b]. Høgda på søylene vert bestemd av uttrykket der variabelen k tek verdiar frå talet c til talet d.
Døme: Dersom p = 0.1, q = 0.9, og n = 10 er tal så vil Søylediagram[ -0.5, n + 0.5, Binomialkoeffisient[n,k] * p^k * q^(n-k), k, 0, n ] gje eit søylediagram i intervallet [-0.5, n+0.5]. Høgdene til søylene avheng av sannsynene berekna frå det oppgjevne uttrykket.
Søylediagram[ <Startverdi a>, <Sluttverdi b>, <Uttrykk>, <Variabel k>, <Frå verdi c>, <Til verdi d>, <Breidde s> ]
Lagar eit søylediagram over intervallet [a, b]. Høgda på søylene vert bestemd av uttrykket der variabelen k tek verdiar frå talet c til talet d. Breidda på søylene er gjeven av s.
{{Example| 1=Dersom p = 0.1, q = 0.9, og n = 10 er tal så vil Søylediagram[ -0.5, n + 0.5, Binomialkoeffisient[n,k] * p^k * q^(n-k), k, 0, n, 0.5 ] gjev tilsvarande søylediagram som i døme over, men med søylebreidde 0.5.
© 2021 International GeoGebra Institute