Prikkplott Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Prikkplott[ <Liste med tal> ]
Lagar eit prikkplott frå lista med tal og returnerer også ei liste med punkta i prikkplottet. Dersom eit tal n er gjeven k gangar i lista vil den returnerte lista innehalde punkta (n,1), (n,2),..., (n,k).
© 2021 International GeoGebra Institute