Restplott Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Restplott[ <Liste med punkt L>, <Funksjon f> ]
Gjev ei liste med punkt som har x-koordinatar lik x-koordinatane til elementa i L og y-koordinatar lik restane med omsyn på f. Dersom element i i L er eit punkt (a, b) vil element i i resultatet vere gjeve av (a, b - f(a)).
Døme:
La L = {(1, 1), (2, 2), (2, 5)} og f(x) = x2. Restplott[L, f] gjev då lista {(1, 0), (2, -2), (2, 1)}.
© 2021 International GeoGebra Institute