StilkOgBladPlott Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


StilkOgBladPlott[ <Liste> ]
Gjev eit stilk-og-blad plott av tala i lista. Avvik vert fjerna frå plottet og opplista for seg sjølv.
Avvik er definert som verdiar utanfor intervalet [ Q1 - 1.5 (Q3 - Q1) , Q3 + 1.5 (Q3 - Q1) ]
StilkOgBladPlott[ <Liste>, <Justering -1|0|1> ]
Gjev eit stilk-og-blad plott av tala i lista.
Dersom Justering = -1 vert standardverdien til stilkeininga delt på 10.
Dersom Jusetring = 0 vert ingenting endra.
Dersom Justering = 1 vert standardverdien til stilkeininga ganga med 10.
© 2021 International GeoGebra Institute