NormalKvantilPlott Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


NormalKvantilPlott[ <Liste med rådata> ]
Lagar eit normal kvantil plott frå den gjevne lista med data og teiknar ei linje som viser det ideelle plottet for eksakte normalfordelingsdata gjennom punkta. Punkta er bestemt ved å plotte dataverdiane på x-aksen mot deira forventa normalverdi (Z-verdien) på y-aksen.
© 2021 International GeoGebra Institute