Frihandsfigur Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 29. april 2013 kl. 12:39 av Arve (diskusjon | bidrag) (korrektur)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Dette verktøyet let deg skissere funksjonar, sirklar, linjestykke eller mangekantar og det vil verte gjenkjent og konvertert til eksakt form. Dersom ein funksjon f er laga med verktøyet kan du berekne verdien i eit punkt, plassere punkt på kurva og gjere nokre transformasjonar. Det er derimot ikkje mogleg å finne tangentar eller deriverte av funksjonar laga med verktøyet.

Merk:
  • Verktøyet kan vere litt ustabilt, og det kan hende du må prøve nokre gongar før programmet gjenkjenner figuren du teiknar.
  • Du kan bruke alle regresjonskommandoar på funksjonar laga med dette verktøyet.
  • Du kan bruke kommandoen Integral til å skuggeleggje og finne arealet under funksjonar laga med dette verktøyet.
© 2021 International GeoGebra Institute