Vis eller skjul objekt Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Trykk på objektet du vil vise eller skjule etter å ha aktivert verktøyet. Byt so til eit anna verktøy for at endringane skal verte påført objekta.

Merk: Når du aktiverer dette verktøyet vil alle objekt verte synleg og dei som er skjult vil vere framheva i grafikkfeltet. Du kan difor enkelt avmerke eit objekt for å gjere det synleg før du bytar til eit anna verktøy.
© 2021 International GeoGebra Institute