Kopier format eller stil Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Dette verktøyet let deg kopiere alle synlege eigenskapar (til dømes farge, linjebreidde, linjestil) frå eit objekt til eit eller fleire andre objekt. For å gjere det vel du først objektet som du vil kopiere eigenskapar frå og so klikkar du på alle objekt som skal få desse eigenskapane.

© 2021 International GeoGebra Institute