TrekantKurve Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TrekantKurve[ <Punkt P>, <Punkt Q>, <Punkt R>, <Likning i A, B og C> ]
Lagar eit implisitt polynom, der likninga i barysentriske koordinater med omsyn på P, Q og R er gjeve av den fjerde parameteren.
Barysentriske koordinatar vert referert til som A, B og C.
Døme:
  • Dersom P, Q og R er punkt så vil Trekantkurve[P, Q, R, (A - B)*(B - C)*(C - A) = 0] gje ei kubisk kurve beståande av medianen til trekanten PQR.
  • Dersom A, B og C er punkt så vil TrekantKurve[A, B, C, A*C = 1/8] lage ein hyperbel slik at tangenten gjennom A og C deler trekanten ABC i to like store areal.
  • Dersom A, B og C er punkt så vil TrekantKurve[A, B, C, A² + B² + C² - 2B C - 2C A - 2A B = 0] lage ei Steiner innellipse (den unike ellipsa innskrive i trekanten som tangerar midtpunkta til sidene i trekanten) til trekanten ABC og TrekantKurve[A, B, C, B C + C A + A B = 0] lager Steiner ellipsa (den unike ellipsa som går hjennom hjørnepunkta til trekanten og har trekantens midtpunkt som sentrum) til trekanten ABC.
Merk: Punkta som vert gjeve som argument til kommandoen kan verte kalla A, B eller C, men du kan då til dømes ikkje bruke x(A) i likninga i det fjerde argumentet sidan A då er den barysentriske koordinaten.
© 2021 International GeoGebra Institute