TekstTilUnicode Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TekstTilUnicode[ "<Tekst>" ]
Gjer om teksten til ei liste med Unicode tal, eit tal for kvart teikn.
Døme:
  • TekstTilUnicode["Litt tekst"] gjev lista {76, 105, 116, 116, 32, 116, 101, 107, 115, 116} med Unicode tal .
  • Dersom tekst1 er "hallo", vil TekstTilUnicode[tekst1] gje lista {104, 97, 108, 108, 111} med Unicode tal.
Merk: Sjå også kommandoane BokstavTilUnicode, UnicodeTilBokstav og UnicodeTilTekst.
© 2021 International GeoGebra Institute