BokstavTilUnicode Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


BokstavTilUnicode[ <Bokstav> ]
Gjer ein einskild bokstav om til det tilsvarande talet i Unicode.
Døme: BokstavTilUnicode["a"] gjev 97.
Merk: Bokstaven må stå i hermeteikn.
Merk: Sjå også kommandoane TekstTilUnicode, UnicodeTilBokstav og UnicodeTilTekst.
© 2021 International GeoGebra Institute