VertikalTekst Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VertikalTekst[ <Tekst> ]
Gjev teksten rotert 90° mot klokka. LaTeX vert brukt for å gjengi teksten.
VertikalTekst[ <Tekst>, <Punkt> ]
Gjer det same som kommandoen over, men den vert plassert ved punktet istadenfor i origo.
© 2021 International GeoGebra Institute