GeometriskGjennomsnitt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


GeometriskGjennomsnitt[ <Liste med tal> ]
Finn det geometriske gjennomsnittet av tala i lista.
Døme:
  • GeometriskGjennomsnitt[{1, 2, 3}] gjev 1.82, som er \sqrt[3]{1\cdot2\cdot3}
  • GeometriskGjennomsnitt[{2, 5, 3, 7}] gjev 3.81, som er \sqrt[4]{2\cdot5\cdot3\cdot7}
Merk: Sjå også kommandoane Gjennomsnitt og HarmoniskGjennomsnitt.
© 2020 International GeoGebra Institute