Forstørr objekt frå punkt med faktor Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Vel objektet som skal verte forstørra. Trykk so på punktet som skal vere sentrum for forstørringa og skriv inn forstørringsfaktoren i boksen som kjem opp. Det vert då laga eit nytt objektet basert på dette.

Merk: Sjå også kommandoen Forstørr.
© 2021 International GeoGebra Institute