Forstørr Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Forstørr[ <Objekt>, <Forstørr med faktoren r> ]
Lagar ein kopi av objektet der avstanden frå kvart punkt til origo vert forstørra med faktoren r i forhold til originalen.
Døme:
  • Definer ein trekant med trekant=Mangekant[(0,1), (1,1), (1,0)]
  • Forstørr[trekant, 2] gjev då ein ny trekant med punkta (0,2), (2,2) og (2,0).
Forstørr[ <Objekt>, <Forstørr med faktoren r>, <Forstørr frå punktet S> ]
Lagar ein kopi av objektet der avstanden frå kvart punkt til S vert forstørra med faktoren r i forhold til originalen.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Dilate from Point.gif Forstørr objekt frå punkt med faktor.
© 2020 International GeoGebra Institute